PRIMJENA FRAZEOLOŠKE TEORIJE U FRAZEOGRAFIJI

panoramic lighthouse3

Frazeologija se kao samostalna lingvistička disciplina aktivno počela razvijati u bivšem SSSR-u pedesetih godina prošloga stoljeća. To je prvenstveno lingvistička ali i kulturološki mnogoslojna disciplina. Temeljna jedinica frazeologije je frazem. On se sastoji od najmanje dviju komponenata. Za njega je karakteristično da se ne stvara u govornom procesu, nego se kao već zapamćena cjelina uključuje u diskurs. hrzz logoOsnovna obilježja frazema su ustaljenost upotrebe, cjelovitost i čvrsta struktura, veći ili manji stupanj desemantizacije, slikovitost, ekspresivnost i konotacija. U radu na projektu planira se teoretski rad na analiziranju hrvatskih frazema s različitih aspekata. Nadalje, metodom kontrastivne analize istraživat će se strukturne, semantičke, etimološke, motivacijske, kulturološke sličnosti i razlike između hrvatskih frazema i frazema drugih slavenskih i neslavenskih jezika. Taj dio rada smatramo izuzetno važnim jer se na taj način hrvatski frazemi stavljaju u kontekst europskih frazema.

Drugi se dio projektnoga prijedloga odnosi na frazeografski rad. Frazeografijaje područje koje se bavi problematikom sastavljanja frazeoloških rječnika. Planira se objavljivanje frazeoloških rječnika (Novog hrvatskog frazeološkog rječnika, Hrvatsko-romansko-germanskoga rječnika poredbenih frazema, Rusko-hrvatskog frazeološkog rječnika). Osobito je važno sastavljanje dvaju koncepcijski novih frazeoloških rječnika (rječnik asocijacija i rječnik rodno obilježenih frazema). Svi će rječnici biti sastavljeni prema recentnoj frazeografskoj metodologiji. Dodatno treba spomenuti i rad na dopunjenom izdanju Bibliografije hrvatske frazeologije.

Oba su aspekta rada jako bitna za afirmaciju hrvatske frazeologije i frazeografije u okvirima europske frazeologije, frazeografije, slavistike i filologije.

 

 

* Ovaj projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (broj projekta: 4054)