PRIMJENA FRAZEOLOŠKE TEORIJE U FRAZEOGRAFIJI

panoramic lighthouse3

12. lipnja 2017. u konferencijskoj dvorani Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održano je predstavljanje treće godine rada na projektu Primjena frazeološke teorije u frazeografiji.

 predstavljanje 3 godine projekta 12 6 17 1predstavljanje 3 godine projekta 12 6 17 2

 

 

 

 

(pritiskom na neku sliku otvara se uvećani prikaz)

________________________

U trećoj projektnoj godini započeo je rad na Rusko-hrvatskom frazeološkom rječniku. Autori rječnika su Željka Fink Arsovski, Branka Barčot i Anita Hrnjak, suradnice projekta, te Valerij Mokienko sa Sveučilišta u Sankt-Peterburgu, predsjednik Komisije za frazeologiju pri Međunarodnom slavističkom komitetu i autor brojnih frazeoloških rječnika. Valerij Mokienko je od 26. do 31. svibnja 2017. boravio u Zagrebu radi frazeografskih konzultacija i zajedničkoga rada na rječniku.

________________________

Branka Barčot je u trećoj projektnoj godini radila na prijevodu znanstvene monografije Концептосфера культуры и фразеология: теория и методы лингвокультурологического изучения autorice Irine Vladimirovne Zykove (Moskva, 2015). Po završetku rada na prijevodu boravila je u Moskvi (od 1. do 14. travnja 2017) gdje je u Institutu za jezik Ruske akademije znanosti s autoricom monografije razjašnjavala problematične dijelove teksta te provjeravala ispravnost terminoloških ekvivalenata.

________________________

Od 13. do 22. ožujka 2017. Željka Fink Arsovski je sudjelovala na Međunarodnoj filološkoj konferenciji održanoj na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Sankt-Peterburgu. Na sekciji Slavenska frazeologija i folklor održala je izlaganje na temu Фразеология и паремиология
в тексте современных хорватских граффити. Tijekom konferencije organiziran je i Frazeološki seminar na kojem je Ž. Fink Arsovski upoznala prisutne o frazeografskom radu u okviru projekta Primjena frazeološke teorije na frazeografiju.

________________________

U veljači 2017. objavljena je knjiga Branke Barčot Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade.

________________________

Od 1. do 3. kolovoza 2016. Željka Fink Arsovski je sudjelovala na znanstvenom skupu Europhras 2016 u Trieru (Njemačka) i u okviru Sekcije za slavensku frazeologiju održala izlaganje pod naslovom О новых хорватских фразеологизмах с компонентом daljinski upravljač.

________________________

Anita Hrnjak sudjelovala je na ReLDI seminaru „Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (2)“ održanom u Zagrebu od 27. do 30. lipnja 2016. .s ciljem da se upozna s resursima, alatima i instrumentima kojima se lingvistima omogućava dostup empirijskim podacima u istraživanju jezika. Novostečena znanja i vještine na području korpusne i eksperimentalne lingvistike bit će joj od pomoći u budućim planiranim frazeološkim istraživanjima i praktičnom frazeografskom radu.

________________________

23. lipnja 2016. u 12 sati na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljena druga godina rada na projektu „Primjena frazeološke teorije u frazeografiji“.

predstavljanje projekta 23.6predstavljanje projekta 23.6.16. 2

 

 

 


(pritiskom na neku sliku otvara se uvećani prikaz)

________________________

Od 2. do 5. lipnja 2016. Branka Barčot je sudjelovala na Prvom ReLDI-seminaru „Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode“ održanom u Beogradu s ciljem da usvoji nove vještine i znanja o eksperimentalnim metodama i o osnovama korpusnih metoda u jezičnim istraživanjima. Novostečene će vještine i znanja primjenjivati u budućem frazeografskom radu.

________________________

31. svibnja 2016. na Zagrebačkom lingvističkom krugu predstavljen je Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema. Na predstavljanju su sudjelovali urednica i izdavač Verica Zorić, recenzentica Maslina Ljubičić, autori Željka Fink Arsovski, Evaine Le Calvé Ivičević, Lovorka Zergollern-Miletić, Branka Barčot, Zvonimir Novoselec i Radovan Lučić.

Predstavljanje rjecnika 31.5.16. 1Predstavljanje rjecnika 31.5.16. 2

 

 

 


(pritiskom na neku sliku otvara se uvećani prikaz)

________________________

Od 23. do 27. svibnja 2016. Branka Barčot je boravila u Grazu (Karl-Franzens-Universitaet) gdje je provela terensko istraživanje.

________________________

U okviru Natječaja za akademsku mobilnost 2016. godine koji je raspisalo Sveučilište u Zagrebu Branka Barčot je boravila na Filološkom fakultetu u Beogradu (8.–15. svibnja 2016.) gdje je održala predavanje pod naslovom „Hrvatska frazeologija i frazeografija danas“ te sudjelovala na nastavi diplomskog i poslijediplomskog studija.

________________________

Na međunarodnom znanstvenom skupu Slovanská lexikografie počátkem 21. století održanom u Pragu od 20. do 22. travnja 2016. sudjelovala je Željka Fink Arsovski. Naslov izlaganja О двух словарях сравнительных фразеологизмов. Ujedno je kao predstavnica Hrvatske sudjelovala na sjednici Komisije za leksikologiju i leksikografiju pri Međunarodnom slavističkom komitetu koja je održana 22. travnja 2016.

________________________

19. travnja 2016. na Zagrebačkom lingvističkom krugu Anita Hrnjak je održala izlaganje pod naslovom Ljubavni život u svjetlu rodno obilježene frazeologije hrvatskoga i ruskog jezika.

04.2016 08204.2016 087

 

 

 


(pritiskom na neku sliku otvara se uvećani prikaz)

________________________

Na međunarodnom znanstvenom skupu Phraseologie und (naive) Psychologie (Slavofraz 2016) održanom u Grazu od 7. do 10 travnja 2016. sudjelovale su: Anita Hrnjak (naslov izlaganja: I muškarci plaču, zar ne? O fizičkim manifestacijama emocija iz perspektive rodne frazeologije), Branka Barčot (naslov izlaganja: Eifersucht und Neid – zum Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der Lexeme und der phraseologischen Komponenten (am Beispiel des Deutschen, Kroatischen und Russischen) i Željka Fink Arsovski (naslov izlaganja: O hrvatskim frazemima kojima se izražava ravnodušnost i nezainteresiranost).
9. travnja je Željka Fink Arsovski bila jedna od voditeljica jutarnje sekcije, a Branka Barčot je bila jedna od voditeljica popodnevne sekcije.
Na skupu je kratko predstavljen Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema.

________________________

U travnju 2016. objavljen je Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema Željke Fink Arsovski i suautora Evaine Le Calvé Ivičević, Daliborke Sarić, Sofije Soares, Ivane Lončar, Caroline Rouco Chao, Smiljke Malinar, Lovorke Zergollern-Miletić, Radovana Lučića, Alexandera Biericha, Branke Barčot, Zvonimira Novoselca i Christine Bredenkamp (u izdanju naklade Knjigra).

________________________

Na 45. međunarodnoj filološkoj konferenciji održanoj u Sankt-Peterburgu od 14. do 21. ožujka 2016. sudjelovala je Željka Fink Arsovski. U sekciji Славянская фразеология в современных СМИ (публицистический дискурс) održala je izlaganje pod naslovom: О фразеосхемах в заглавиях хорватского публицистического дискурса. Vodila je sekciju Фразеологизмы в структуре публицистического дискурса.

________________________

17. srpnja 2015. godine Anita Hrnjak obranila je doktorski rad pod naslovom “Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji”. U povjerenstvu za obranu disertacije bili su sljedeći članovi:

  • Dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus
  • Dr. sc. Željka Fink Arsovski, red. prof.
  • Dr. sc. Barbara Kovačević, viši znanstveni suradnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

------------------------------------

27. svibnja 2015. u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održano je predstavljanje projekta „Primjena frazeološke teorije u frazeografiji“. Publici su predstavljeni tema i ciljevi projekta te rezultati rada u prvoj godini trajanja projekta.

-------------------------------------

U studenom 2014. objavljen je Hrvatski frazeološki rječnik autora Antice Menac, Željke Fink Arsovski i Radomira Venturina (u izdanju Naklade Ljevak).

-------------------------------------

U rujnu 2014. objavljen je rječnik Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću (Fraseologia e proverbi nel dialetto veneto-dalmata di Spalato nel Novecento) autorica Antice Menac i Mire Menac-Mihalić (u izdanju Knjigre).

-------------------------------------

18. srpnja 2014. godine Branka Barčot obranila je doktorski rad pod naslovom Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji. U povjerenstvu za obranu disertacije bili su sljedeći članovi:

  • Dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus
  • Dr. sc. Velimir Piškorec, red. prof.
  • Dr. sc. Ivana Vidović Bolt, izv. prof.
  • Dr. sc. Marija Turk, red. prof., komentorica (Sveučilište u Rijeci)
  • Dr. sc. Željka Fink Arsovski, red. prof., mentorica

-------------------------------------

 

Brojač posjeta

Danas 1

Ovaj tjedan 26

Ovaj mjesec 235

Ukupno 16043

Currently are 30 guests and no members online