PRIMJENA FRAZEOLOŠKE TEORIJE U FRAZEOGRAFIJI

panoramic lighthouse3

Matični broj znanstvenika: 309334

     Branka Barčot rođena je 16. listopada 1981. u Splitu. Nakon završene jezične gimnazije u Splitu 2000. g. upisuje studij Njemačkog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U travnju 2006. g. stječe zvanje profesora njemačkog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti. Diplomira s temom Wladimir Kaminer und die interkulturelle Literatur in Deutschland na kojoj je radila pri Sveučilištu Humboldt u Berlinu, Njemačka, od listopada 2005. do siječnja 2006. dobivši stipendiju Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) namijenjenu apsolventima germanistike za izradu diplomskog rada. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja i studija višekratno boravi u inozemstvu pohađajući ljetne škole stranih jezika (ljeto 1999. tečaj njemačkog jezika za strance u Beču, Austrija; kolovoz 2001. Međunarodni ljetni tečaj njemačkog jezika i kulture na Sveučilištu Ruprecht Karl u Heidelbergu, Njemačka; rujan 2003. Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD): stipendija za sudjelovanje na ljetnoj akademiji germanista jugoistočne Europe u Varni, Bugarska) te sudjelujući u programu razmjene studenata (ljetni semestar 2005. Nevski institut jezika i kulture u Sankt Peterburgu, Rusija). U lipnju 2008. g. polaže ispit za sudskog tumača za njemački i ruski jezik pri Županijskom sudu u Zagrebu. U studenom 2008. g. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U srpnju 2014. g. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji (mentori: dr. sc. Željka Fink-Arsovski, red. prof. i dr. sc. Marija Turk, red. prof.). Od svibnja do kolovoza 2012. g. provodi istraživanje za disertaciju na Sveučilištu Ernst-Moritz-Arndt u Greifswaldu, Njemačka, za što dobiva istraživačku stipendiju Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) namijenjenu doktorandima i mladim znanstvenicima.

     Od 1. listopada 2008. g. zaposlena je kao znanstvena novakinja / asistentica pri Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radila je na projektu Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika (broj MZOS-projekta: 130-1300869-0791) pod voditeljstvom dr. sc. Željke Fink-Arsovski, red. prof. Nakon isteka tog projekta nastavlja raditi na projektu Application of phraseological theory in phraseography (broj HRZZ-projekta: 4054) (ista voditeljica).  Od ožujka 2009. g. radi kao voditeljica tečajne nastave njemačkog i ruskog jezika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od veljače 2007. do veljače 2009. radi kao voditeljica tečajne nastave njemačkog i ruskog jezika u školi stranih jezika Sputnik. Od veljače 2007. do veljače 2008. g. radi kao profesor njemačkog jezika za Middle School (6., 7. i 8. razred) i High School (9.,10.,11 i 12. razred) te u IB-programu u Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu (American International School of Zagreb). U prosincu 2012. g. predaje njemački kao zamjena u XII.gimnaziji u Zagrebu, a od svibnja do rujna 2006. g. radi kao turistička pratiteljica za turiste s ruskog, njemačkog i engleskog govornog područja u turističkoj agenciji Atlas u Dubrovniku.

    Od 2007. g. do danas stručno se usavršava pohađajući niz seminara u organizaciji izdavačkih kuća Hueber i Langenscheidt u suradnji s Goethe Institutom u Zagrebu, a isto tako i pohađajući stručne seminare za povišenje kvalifikacija profesora u Njemačkoj i Rusiji (srpanj/kolovoz 2009. pri jezičnom institutu Treffpunkt u Bambergu, Njemačka; srpanj 2010. pri Državnom institutu ruskoga jezika A.S.Puškin u Moskvi, Rusija). U kolovozu 2011. g. pohađa Međunarodnu ljetnu školu ruskoga jezika i kulture «Exploring Siberia '11» u Irkutsku, Rusija. Sudjeluje i u radionicama u organizaciji Ureda za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu: Creating Project Proposal u siječnju 2011. te Academic Conversation and Networking u veljači 2011.

     Područja njezina znanstveno-istraživačkog zanimanja su: frazeologija, frazeografija, lingvokulturologija i semantika. Redovito sudjeluje na međunarodnim konferencijama u inozemstvu i kod nas te objavljuje znanstvene i stručne radova (usp. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309334).

     Sudjeluje u izvođenju nastave pri Katedri za ruski jezik.

     Član je Hrvatskog filološkog društva. U akademskoj godini 2013./2014. aktivno sudjeluje u radu Zagrebačkog lingvističkog kruga (ZLK) kao zamjenica voditeljice, a u akademskoj godini 2014./2015. obnaša funkciju voditeljice ZLK. Prevodi s njemačkog i ruskog jezika.